• Geodetsko snimanje kompleksa „DUVANSKE INDUSTRIJE“ Niš, sa izradom katastra podzemnih vodova kao i izrada digitalnog plana
 • Izrada glavnog projekta, geodetsko snimanje i izrada topografskog plana u Opštini Aleksinac (K.O.Deligrad i Jasenje) na površini od 135ha, u cilju izrade plana detaljne regulacije (PDR) – Investitor: JP„DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC“
 • Geodetsko snimanje kanala i vodotoka na području opština Leskovac, Dimitrovgrad, Aleksinac, Doljevac u dužini od oko 60 km za potrebe JVP „SRBIJA VODE“ Beograd
 • Snimanje i izrada geodetskih podloga za projektovanje Magistralnog gasovoda: Niš – Leskovac – Vranje, Leskovac – Vlasotince i prenošenje projekta na teren u dužini od oko 140 km za potrebe investitora „YUGOROSGAZ“ a.d. BEOGRAD
 • Oskultacija sledećih brana: Bovan, Ćelije, Krajkovac, Rastovnica, Pridvorica. Bresnica, Medjuvršje, Ovčar Banja i Selova
 • Učešće u nadzoru izvođenja radova na brani Selova kod Kuršumlije
 • Izrada Projekta preparcelacije sa Projektom geodetskog obeležavanja na Zlatiboru; Ski staze „Topli do“, „Zaskovci“ i žičare „Topli do“ na Staroj planini na zahvaćenim površinama od preko 653,5 hektara, kao i izrada situacionih planova u ski centru Kopaonik – Investitor: JP„SKIJALIŠTA SRBIJE“
 • Izrada geodetskih podloga za rekonstrukciju „BEOPETROL – LUKOIL“ Benzinske pumpe
 • Geodetski radovi u toku izgradnje objekata za proizvodnju veštačkog snega na Staroj planini
 • Geodetsko snimanje i izrada elaborate zauzeća na deonici puteva: Merošina – Prokuplje, Prokuplje – Beloljin, Beloljin – Blace, Beloljin – Merdare, Doljevac – Prokuplje, Kamenica – Donji Matejevac; u dužini od 100 km – Investitor: PZP NIŠ (TRACE PZP NIŠ)
 • Geodetsko snimanje kompleksa Aerodroma „KONSTANTIN VELIKI“ u Nišu površine 180 ha
 • Izrada elaborata eksproprijacije na delu reke Južna Morava u opštini Aleksinac
 • Geodetski radovi na obeležavanju i snimanju optičkog kabla Niš – Dimitrovgrad u dužini od oko 120 km – Investitor : “ТELEGROUP” BEOGRAD
 • Snimanje i izrada geodetskih podloga i elaborata paralelnog vodjenja optičkih kablova u Nišu, Medveđi, Lebanu, Merošini, Prokuplju, Kuršumliji, Gadzinom Hanu – Investitor: „TELEKOM SRBIJA“
 • Na poslovima inženjerske geodezije urađena su geodetska merenja kranskih staza na sledećim objektima: NISSAL Niš, ELEKTROMREŽA SRBIJE, RBM Majdanpek, kao i geodetsko obeležavanja i praćenje izvodjenja radova na novoj topionici u RTB Bor
 • Geodetsko snimanje uzdužnih profila dalekovoda u Surdulici, Kuršumliji, Blacu, Žitorađi i Prokuplju za potrebe ELEKTROPRIVREDE SRBIJE
 • Snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade projekta rekonstrukcije puteva u Nišu, Lukovskoj banji, Dimitrovgradu
 • Geodetsko snimanje sliva reke Nišava, na području opštine Dimitrovgrad, radi definisanja zona rizika od poplava, na dužini od oko 13,7 km
 • Izrada geodetskih podloga, projekta parcelacije odnosno preparcelacije, u cilju izgradnje merno regulacionih stanica (MRS) na teritoriji opštine Niš, Aleksinac, Leskovac, … – Investitor: „YUGOROSGAZ“ a.d. BEOGRAD.
 • Geodetsko snimanje gasovodne mreže u Nišu i Aleksincu u dužini od preko 50km
 • Izrada katastarsko topografskih planova Benzinskih pumpi i stovarišta, kao i praćenje sleganja rezervoara za potrebe naručioca “NIS JUGOPETROL“ Beograd
 • Geodetsko tehnički radovi na snimanju i uknjiženju objekata – Investitor: TRACE PZP NIŠ
 • Izrada velikog broja projekta Parcelacije odnosno projekta Preparcelacije, izrada projekta geodetskog obeležavanja
 • Geodetski radovi u okviru trafostanica u Nišu i Leskovcu – Investitor: „ELEKTROMREŽA SRBIJE“
 • Snimanje podzemnih vodova i objekata i sprovodjenje u katastaru (Niš, Pirot, Prokuplje, Zemun)
 • Geodetsko tehnički radovi i izrada dokumentacije za legalizaciju objekata i izrada elaborata za upis posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti – Investitor: APOTEKA NIŠ
 • Realizacija regulacije velikog broja ulica u Nišu – Investitor: JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA“