Preduzeće „Geodetski servis“ d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih radova. Navodimo neke od njih:

 • Izrada geodetskih podloga (katastarsko – topografski plan, situacioni plan) u inženjersko – tehničkim oblastima za različite namene (projektovanje, izradu detaljnih i urbanističkih planova, …);
 • Projekti parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja u cilju formiranja gradjevinskih parcela;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela;
 • Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat za podzemne instalacije, za potrebe izdavanje upotrebne dozvole;
 • Protokol obeležavanja i geodetski snimak izgradjenog temelja za potrebe kontrole usaglašenosti izgrađenog temelja u odnosu na gradjevinsku dozvolu;
 • Oskultacija brana;
 • Izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova (snimanje i evidentiranje objekta, podzemnih i nadzemnih instalacija . . .);
 • Omeđavanje (obeležavanje) graničnih tačaka parcele;
 • Izrada elaborata geodetskih radova za potrebe upisa posebnih delova objekata (stanova, lokala, garaža…)
 • Izrada geodetskog snimka za legalizaciju objekta i elaborata za upis prava svojine na objektima izgradjenim bez gradjevinske dozvole;
 • Izrada elaborata eksproprijacije;
 • Izrada elaborata paralelnog vođenja optičkih kablova;
 • Merenje kranskih staza;

i mnoge druge radove.